Thông tin phục vụ DN

Đăng nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web này so với trang cũ thế nào?

Giao diện và chức năng tra cứu tiêu chuẩn tốt hơn hẳn

Giao diện hợp lý hơn nhưng tra cứu thông tin còn khó khăn

Tra cứu thông tin vẫn khó khăn

SỐ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 195

Máy chủ tìm kiếm : 63

Khách viếng thăm : 132


Hôm nayHôm nay : 21302

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 269688

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23160041

Đấu thầu - Mua sắm công

  Các dự án đã triển khai
  Các dự án đang triển khai

Trang nhất » Tin Tức » Văn bản/Tiêu chuẩn mới cập nhật

Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(02-08-2017 09:49:28 AM)

Ngày 30/6/2016 và 13/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau...

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(02-08-2017 09:47:58 AM)

Ngày 27/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1685/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia sau: TCVN 11713:2017 Gia cố nền đất yếu bằng giếng cát - Thi công và nghiệm thu

Quyết định ban hành tiêu chuẩn Quốc gia

(14-04-2017 09:42:14 AM)

Ngày 8/5/2016;7/7/2016;22/8/2016;14/10/2016;25/10;19/12/2016; 30/12/2016;28/3/2017 và 31/3/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định số 1945/QĐ-BKHCN;1898/QĐ-BKHCN;2363/QĐ-BKHCN;3026/QĐ-BKHCN;3147/QĐ-BKHCN;3479/QĐ-BKHCN;3483/QĐ-BKHCN;3685/QĐ-BKHCN;4019/QĐ-BKHCN;4189/QĐ-BKHCN;4192/QĐ-BKHCN;4219;4215/QĐ-BKHCN;4220/QĐ-BKHCN; 4222/QĐ-BKHCN;600/QĐ-BKHCN;649/QĐ-BKHCN và 651/QĐ-BKHCNvề việc ban hành các Tiêu chuẩn Quốc gia.

Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia.

(14-04-2017 09:33:37 AM)

Ngày 26/10/2016;25/11/2016;15/12/2016 và 30/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia

(24-08-2016 03:27:10 PM)

Bộ Khoa học và Công nghệ mới ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau...

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia

(29-07-2016 03:44:05 PM)

Ngày 25/7/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau...

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

(18-05-2016 10:23:46 AM)

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định về việc ban hành và huỷ bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia dưới đây...

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia

(18-05-2016 10:19:46 AM)

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định 3654/QĐ-BKHCN, 3960/QĐ-BKHCN, 3969/QĐ-BKHCN, 3970/QĐ-BKHCN, 3991/QĐ-BKHCN, 4004/QĐ-BKHCN,4005/QĐ-BKHCN,4013/QĐ-BKHCN,4016/QĐ-BKHCN,4044/QĐ-BKHCN,4049/QĐ-BKHCN,4052/QĐ-BKHCN,4054/QĐ-BKHCN,4055/QĐ-BKHCN,4065/QĐ-BKHCN4068/QĐ-BKHCN về việc công bố các tiêu chuẩn Quốc gia.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

(23-03-2016 03:29:58 PM)

Ngày 10 tháng 03 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN61-MT: 2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia

(23-03-2016 03:27:35 PM)

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành các Quyết định sau về việc công bố các tiêu chuẩn quốc gia:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật

(23-03-2016 03:26:29 PM)

Ngày 1/2/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2016/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật, QCVN 07:2016/BXD.

Tiêu chuẩn Quốc gia mới được ban hành

(17-03-2016 09:57:24 AM)

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4048/QĐ-BKCHN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật

(17-03-2016 09:52:12 AM)

Ngày 1/2/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2016/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật, QCVN 07:2016/BXD. Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật” mã số QCVN 07:2016/BXD bao gồm 10 phần...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu thực phẩm

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu thực phẩm

(15-01-2016 03:00:58 PM)

Ngày 01/12/2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 46/2015/TT-BYT, ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có số hiệu QCVN 19-1:2015/BYT Hương liệu thực phẩm - Các chất tạo hương vani. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu quản lý đối với các chất tạo hương vani được sử dụng với mục đích làm hương liệu thực phẩm.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển

(03-12-2015 09:45:08 AM)

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Thông tư số 71/2015/TT-BGTVT ngày 9/11/2015 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư số 71/2015/TT-BGTVT ngày 9/11/2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển - Mã số đăng ký: QCVN 64:2015/BGTVT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển - Mã số đăng ký: QCVN 65: 2015/BGTVT.

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia

(06-11-2015 10:24:08 AM)

Ngày 20/10/2015 và 23/10/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau...

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

(12-08-2015 03:26:18 PM)

Ngày 09/7/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1735/QĐ- BKHCN về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia và các Quyết định 1736/QĐ-BKHCN, 1737/QĐ-BKHCN, 1738/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia.

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(12-08-2015 03:24:31 PM)

Vào các ngày 10/6/2015; 17/6/2015 và 22/7/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia như sau...

Quyết định ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

(09-06-2015 08:48:32 AM)

Ngày 28 tháng 5 năm 2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 699/QĐ-TĐC về việc ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam như sau:

Ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

(09-06-2015 08:47:46 AM)

Ngày 17/4/2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 474/QĐ-TĐC về việc ban hành 09 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam sau đây...


Các tin khác

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Trang sau